Om oss

Föreningen grundades i juni 1970 på initiativ av dåvarande flottiljchefen, överste Sven Lampell och med flottiljens förste chef, översten Gösta Seth som ordförande.

Kamratföreningens uppgift är:

• Att verka för samhörighet mellan personal som tillhört eller i någon form känner för flottiljen eller museet.
• Att befordra ett gott kamratskap
• Att utgöra en föreningslänk mellan föreningen och bygden.
• Att genom speciella arrangemang ge möjlighet till trivsam och kamratlig samvaro
• Att genom medlemsbladet "JETaBocken" förmedla aktuell information.
• Att ansvara för och driva Söderhamn/F15 flygmuseum.
• Att vårda och visa flyghistoria

Du som sympatiserar med ovanstående punkter kan bli medlem i vår förening genom att sätta in 200 kr eller 250 kr för familj på bankgiro 118-2732 med angivande av namn, adress och telefon och gärna e-post adress. Kamratföreningen ansvarar genom sin styrelse för driften av flygmuseet. Du som vill söka kontakt med styrelsen kan via E-post eller telefon nå oss enligt nedan:

Ordförande
Jörgen Rystedt
Telefon 070-633 92 13
Vice ordförande
Göran Hansson
Telefon 070-6088051
Sekreterare
P-O Björklund
Telefon 070-3300242 
Kassörer
Mona Nordin
Telefon 070-1188287
Ledamot
Anders Nordin
Telefon 073-0572073
Ledamot
Anders Norgren
Telefon 070-9064656


Ledamot
Leif Cederberg
Telefon 070-388 07 80
Ledamot
Ingemar Borg
Telefon 070-3260199
Ledamot
Lars Almgren
Telefon 070-3670497
Ledamot
Stig Eriksson
Telefon 070-317 24 24