Om oss

Föreningen grundades i juni 1970 på initiativ av dåvarande flottiljchefen, överste Sven Lampell och med flottiljens förste chef, översten Gösta Seth som ordförande.

Kamratföreningens uppgift är:

• Att verka för samhörighet mellan personal som tillhört eller i någon form känner för flottiljen eller museet.
• Att befordra ett gott kamratskap
• Att utgöra en föreningslänk mellan föreningen och bygden.
• Att genom speciella arrangemang ge möjlighet till trivsam och kamratlig samvaro
• Att genom medlemsbladet "JETaBocken" förmedla aktuell information.
• Att ansvara för och driva Söderhamn/F15 flygmuseum.
• Att vårda och visa flyghistoria

Du som sympatiserar med ovanstående punkter kan bli medlem i vår förening genom att sätta in 150 kr eller 200 kr för familj på bankgiro 118-2732 med angivande av namn, adress och telefon och gärna e-post adress. Kamratföreningen ansvarar genom sin styrelse för driften av flygmuseet. Du som vill söka kontakt med styrelsen kan via E-post eller telefon nå oss enligt nedan:

Ordförande:

Jörgen Rystedt
070-633 92 13

Vice ordf:

Anders Almgren
070-356 89 93

Sekreterare:

Lars-Erik Larsson
070-602 14 07

Kassörer:
 
Märta Ekenberg, 073-806 12 01
Laila Eriksson, 070-302 47 06

Ledamot:

Torbjörn Henningsson
073-848 59 27

Ledamot:

Leif Cederberg
070-388 07 80

Ledamot:

Ulf Backman
070-525 18 37

Ledamot:

Stig Eriksson
070-317 24 24