Aktuellt

Flygmuseet drivs ideellt av F15 Kamratförening. Alla som är intresserade av att bevara historien om flottiljen F15 och att hjälpa till i museet är välkomna som medlemmar. Det är inget krav att tidigare ha arbetat på flottiljen. Medlemskap ett år kostar 200 kronor och för hela familjen 250 kronor. Stödmedlemmar är naturligtvis också välkomna. Medlemskapet ger gratis inträde och vår medlemstidning JetaBocken som utkommer en gång per år, samt också rabatterat pris i vår flygsimulator. Normalt kostar en timme 700 kronor. Medlem betalar bara 600 kronor.

Museet och fiket är öppet varje dag 1000-1600
 
Vi säljer nu nya presentkort. OBS! Gäller i 1 (ett) år från inköpsdatum

OBS. Tidigare inköpta presentkort gäller under hela giltighetstiden, som är 2 år från inköpsdatum, och skall användas som betalning för bokade flygningar i vår flygsimulator. 

 Det är kostnadsfritt att avboka sin flygning, även med kort varsel, om du drabbas av förkylning eller andra sjukdomssymptom.

Uppgradering av flygsimulatorn klar. Komplettering med ytterligare en projektor, totalt 4 projektorer, som ger piloten en helt fantastisk vy över hela vår bildskärm på 35 kvadratmeter och en verkligt realistisk upplevelse av att vara pilot i en AJS37 Viggen. Besökare som vill flyga bör vara minst 160 cm och helst fylla minst 15 år under det år man vill flyga.


Inträde: 80 kronor över 18 år, 20 kronor 7-17. Under 7 = gratis