Aktuellt

Flygmuseet drivs ideellt av F15 Kamratförening. Alla som är intresserade av att bevara historien om flottiljen F15 och att hjälpa till i museet är välkomna som medlemmar. Det är inget krav att tidigare ha arbetat på flottiljen. Medlemskap ett år kostar 150 kronor och för hela familjen 200 kronor. Stödmedlemmar är naturligtvis också välkomna. Medlemskapet ger gratis inträde och vår medlemstidning JetaBocken som utkommer en gång per år.
 
Vi säljer nu nya presentkort. OBS! Gäller i 1 (ett) år från inköpsdatum


OBS. Tidigare inköpta presentkort gäller under hela giltighetstiden, som är 2 år från inköpsdatum, och skall användas som betalning för bokade flygningar i vår flygsimulator. 

 Det är kostnadsfritt att avboka sin flygning, även med kort varsel, om du drabbas av förkylning eller andra sjukdomssymptom.

Uppgradering av flygsimulatorn klar. Utbyte av projektorer som ger piloten en helt fantastisk och verkligt realistisk upplevelse av att vara pilot i en AJS37 Viggen. OBS att minst fylla 15 år under det år man vill flyga.


Inträde: 80 kronor över 18 år, 20 kronor 7-17. Under 7 = gratis

O.B.S. Museet är öppet för alla besökare 1000-1600 varje vecka onsdag-söndag.

Stängt måndagar och tisdagar.