Aktuellt

Flygmuseet drivs ideellt av F15 Kamratförening. Alla som är intresserade av att bevara historien om flottiljen F15 och att hjälpa till i museet är välkomna som medlemmar. Det är inget krav att tidigare ha arbetat på flottiljen. Medlemskap ett år kostar 200 kronor och för hela familjen 250 kronor. Stödmedlemmar är naturligtvis också välkomna. Medlemskapet ger gratis inträde och vår medlemstidning JetaBocken som utkommer en gång per år, samt också rabatterat pris i vår flygsimulator. Medlem har en rabatt på 100 kronor på kostnaden för 60 minuters flygning.

Museet och fiket är öppet varje dag 1000-1600. Bokningar till flygsimulatorn via vår hemsida.
 
Vi säljer också presentkort till flygsimulatorn. OBS! Gäller i 1 (ett) år från inköpsdatum. 60 minuter kostar 700 kronor och 30 minuter 350 kronor.


 Det är kostnadsfritt att avboka sin flygning, även med kort varsel, om du drabbas av förkylning eller andra sjukdomssymptom.

Uppgradering av flygsimulatorn klar. Totalt 4 projektorer, som ger piloten en helt fantastisk vy över hela vår bildskärm på 35 kvadratmeter och en verkligt realistisk upplevelse av att vara pilot i en AJS37 Viggen. Besökare som vill flyga bör vara minst 160 cm och helst fylla minst 15 år under det år man vill flyga.


Inträde: 80 kronor över 18 år, 20 kronor 7-17. Under 7 år = gratis

Museet firar 25-års jubileum lördag 27 juli 2024. Besök av Dc3 Daisy,Sk16, Sk50 m.fl.
De som önskar flyga med Daisy måste vara medlemmar i "Flygande Veteraner.se" senast den 27 april.
Man måste vara medlemmar minst 3 månader före flygningen som alltså sker den 27 juli.
Luftfartsverket har bestämt att de inte får konkurera med reguljärflyget och bara får flyga med egna medlemmar. Kostnad 375 kronor för ett års medlemskap. Kanske sista chansen att få flyga med Daisy från Söderhamn. Flygplanet var med vid D-dagen 1944 och fällde fallskärmshoppare. Kanske ett minne för livet. Anmäl gärna till flygmuseet via mail så reserverar vi platser till flygningen.