Välkommen till Söderhamn / F15 Flygmuseum

Flygmuseet drivs ideellt av F15 kamratförening. Museet ligger i en gammal hangar inne på f.d. F15 flottiljområde. Området heter numera Flygstaden. I flygplanhallen visas bl.a. alla krigsflygplan som varit stationerade på F15. I de mindre rummen visas olika scenarier från flottiljens dagliga verksamhet. På hangarplattan utomhus finns numera också en J35 Draken.

Museet normalt öppet alla dagar 1000-1600. 

Inträde: Över 15 år = 60 kronor, 7-15 år =  20 kronor, Under 7 år gratis.

Stängt 31/12-1/1 2020. Stängt 5-6/1 2020