Välkommen till Söderhamn / F15 Flygmuseum

Flygmuseet drivs ideellt av F15 kamratförening. Museet ligger i en gammal hangar inne på f.d. F15 flottiljområde. Området heter numera Flygstaden. I flygplanhallen visas bl.a. alla krigsflygplan som varit stationerade på F15. I de mindre rummen visas olika scenarier från flottiljens dagliga verksamhet. 

Museet är öppet alla dagar 1000-1600. 

20-års jubileum 9 juni 0900-1700. Fly In, Veteranbilar, Modellflyg