Historik

F15 invigdes 1945 som en jaktflottilj. Det första krigsflygplanet som stationerades på F15 var J 21 som tillverkades på SAAB i Linköping.

Planet var världens första flygplan med katapultstol. Därefter var det dags för flottiljens, och flygvapnets, första readrivna flygplan och det blev det engelska jaktplanet J 28 Vampire som ersatte J 21 år 1952. Utvecklingen fortsatte med SAAB  J 29 ”Flygande tunnan”. Flygplanet tillverkades i 666 exemplar och stationerades på F15 mellan åren 1956-1961. Tunnan var det första svenska reaflygplan som användes i krig i samband med FN-insatsen i Kongo åren 1961-62. Österrike beslutade om att köpa ett antal J 29 och deras förare och tekniker utbildades på F15 1960/61. Därefter var det dags för ombeväpning från jakt till attack. 1960/61 omstationerades flygplan A 32 Lansen från F14 till F15. Flygplanet hade plats för både förare och navigatör, som med hjälp av flygplanets radar kunde leda flygföraren till det mål som skulle anfallas. Ett byte från jaktflottilj till attackflottilj medförde också att ny ammunition t.ex. bomber och raketer tillfördes till F15. Det sista krigsflygplanet som stationerades på F15 år 1974 var AJ 37 Viggen. Flygplanet fanns kvar fram till dess att flottiljen avvecklades 1998. Skolflygplanet SK 37 användes för att utbilda nya förare och den uppgiften, TIS 37, fanns på F15  åren 1976-97.

På F15 stationerades två Vertolhelikoptrar (Hkp4) mellan åren 1966-1992. Helikoptrarna överfördes därefter till Marinen för att användas vid ubåtsjakt. Flottiljen fick 1989-1997 två nya helikoptrar, Superpuman (Hkp10). Under en tid fanns båda helikoptertyperna på F15 samtidigt. Under några år användes F15 som utbildningsplats för nya helikopterförare (TIS). Samtliga helikoptertyper var utrustade med vinsch och i besättningen ingick två förare, en navigatör, en färdmekaniker och en ytbärgare.  Vinschen och ytbärgaren gjorde det möjligt att plocka upp personal och materiel utan att behöva landa. Ytbärgaren vinschades ner och kunde då hämta upp folk som råkat i nöd ute till havs. F15 helikopter deltog även vid förlisningen av passagerarfärjan Estonia hösten 1994.

Många civila sjuktransporter gjordes till och från sjukhuset i Söderhamn. Helikoptrarna användes även vid civila olyckor, och när väder och kyla gjorde det svårt för personal ute på öarna att få kontakt med land. Både proviant och personal transporterades vid behov. En av de mer spektakulära händelserna var en räddning av en älg som hamnat i vattnet ute till havs. Helikoptern användes även vid bygget av det nya flygledartornet, då man lyfte upp de delar som sedan fönstren skulle monteras i.