Museet

Verksamhetsutställning

Rum 1 Vår ombyggda reception är det första som besökaren möter. Där finns möjlighet att inhandla diverse souvenirer med anknytning till museét och gamla flygflottiljen.
 Rum 2  Traditionsrum som visar ett bildgalleri över samtliga flottiljchefer, gåvor och prisamling.
 Rum 3  Är en kommandocentral (KC) som hämtats från en bunker i grannskapet.
 Rum 4  Här finns en modell av Noranmålet som låg ca tre mil söder om Söderhamn. Ett robotanfall mot en kryssare visas också.
Rum 5  Samlingsrum för kamratföreningen.
Rum 6  Ett flertal modellbyggen av hangarer och olika flygplantyper från olika tidsepoker.
Rum 7  Luckan, Sjukan, Matsalen och Fanjunkarn på sin expedition, kända begrepp i den värnpliktiges liv.
Rum 8  Flygarnas värld demonstreras i miljöer från en ordersal, flygtrafikledningen och meteorologen.

Flygplansutställning

Flygplanen står i ungefär den ordning som de funnits på flottiljen.
J21 är det första krigsflygplan som fanns på F15. Flygplanet fanns på F15 under åren 1946 till 1952.
J28, "Vampire", är tillverkat i England och fanns på F15 under åren 1952 till 1956. Flygplanet var Flygvapnets första reaflygplan.
J29, "Tunnan", kom till F15 1956 och fanns kvar till 1961. J29 var ett av världens första flygplan med pilvinge. Konstruktionen var avsedd att ge högre toppfart.
A32, "Lansen", attackflygplanet som kom till F15 1960 och fanns kvar fram till 1975. Med detta flygplan skedde en ombeväpning av flottiljen till attack.
AJS37, "Viggen" fanns vid F15 under åren 1974 till 1997 då flygverksamheten avslutades inför flottiljens nedläggning 1998.
SK37, "Viggen" är ett tvåsitsigt skolflygplan med vilket F15 under flera år utbildade alla Viggenpiloter i flygvapnet innan de fortsatte sin taktiska utbildning vid hemmaförbandet.
SK50, "Safir" fanns vid F15 som ett sambandsflygplan. Flygplanet kom till flygvapnet och F5, Ljungbyhed, 1952, där det användes som skolflygplan.
SK60 är också ett skolflygplan som ursprungligen användes på F5 och fortfarande används i grundutbildning av nya flygförare.
Link-trainer kan sägas vara alla flygsimulatorers ursprung. Den användes i huvudsak till att träna piloterna i instrumentflygning. En fotoutställning om flottiljen finns i ett nybyggt rum inne i flygplanhallen. En utställning om helikopterverksamheten vid flottiljen är finns nu i flygplanhallen.

Utomhusutställning

J32B eller E, "Lansen", fanns under en kortare tid på F15. Flygplanet användes dels som målflygplan för att träna försvarsjakten och dels som störflygplan då det var utrustat med olika typer av störutrustning, i huvudsak elektronisk. Under en period när det förekom talrika kärnvapensprängningar i atmosfären, användes flygplanet för att göra mätningar av radioaktivt stoft på hög höjd. Nu finns också en J35 Draken som skulle ha placerats på basen Söderhamn i krig.

Hkp3, Agusta Bell är en i Italien licenstillverkad helikopter som kom till flygvapnet 1962. Användes ursprungligen vid underhåll av Flygvapnets markbundna sambandsnät. Under senare år ingick den i flygräddningstjänsten. Helikoptern har aldrig funnits placerad på F15.